Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuPodatki lokalne

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Dorota Kazimierczak | 2015-03-30 14:37:50
mazowieckie, podatki, prawo, warszawa

Gminy w interesie swoich mieszkańców mają prawo do ustalania podatków lokalnych.

 

Zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych w miastach wojewódzkich są one ustalane na dany rok podatkowy w drodze uchwały przez Rady Miejskie. Stawki nie mogą przekroczyć wartości określonych w ustawie, a często są niższe. O tym, że w kolejnym roku podatkowym opłaty pozostają na niezmienionym poziomie decyduje utrzymująca się deflacja. W roku 2015 większość opłat i podatków lokalnych nie zmieniła się w stosunku do roku poprzedniego.

W Warszawie w 2015 roku stawki podatków i opłat lokalnych nie zmieniły się w stosunku do poprzedniego roku, dzięki utrzymującej się deflacji.

Metr sześcienny wody kosztuje 6,93 zł i jest to najwyższa cena w kraju, zaś za odbiór ścieków trzeba zapłacić 4,54 zł. Za metr sześcienny wody najmniej płaci się w Opolu – 3,13. Odbiór ścieków najdroższy jest w Katowicach – 8,07 zł za metr sześcienny, najtańszy w Białymstoku – tylko 3,18 zł.

Cena odbioru odpadów od jednego mieszkańca zbieranych w sposób selektywny wynosi 30,00 zł, a w przypadku braku segregacji – 36,00 zł. Ceny zagospodarowania odpadów w poszczególnych miastach wojewódzkich są bardzo zróżnicowane. Średnio na osobę najwięcej za odbiór odpadów segregowanych zapłacić trzeba w Szczecinie – 50,00 zł, gdzie opłata pobierana jest od gospodarstwa domowego. Tu też najwięcej wynosi opłata za śmieci niesegregowane – 80,00 zł za gospodarstwo. Najmniej, bo 8,00 zł za osobę kosztuje odbiór odpadów segregowanych w Zielonej Górze, a niesegregowanych – 12,00 zł, w Kielcach.

Podatek od nieruchomości dla gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi 0,89 zł od metra kw. niezależnie od sposobu zakwalifikowania tego gruntu. Za budynek mieszkalny płaci się 0,74 zł za metr kw., zaś związany z prowadzeniem działalności gospodarczej – 23,03 zł. Najniższy podatek od gruntów przeznaczonych na prowadzenie działalności gospodarczej w miastach wojewódzkich to 0,27 zł za metr kw. w Krakowie – przy działaniach związanych ze sportem i rekreacją. Najwyższy, 0,90 zł - w Poznaniu. Również podatek od nieruchomości dla budynków mieszkalnych i przeznaczonych na działalność gospodarczą jest najwyższy w Poznaniu – odpowiednio 0,75 i 23,13 zł od metra kw. Najmniej za budynek mieszkalny płaci się w Zielonej Górze – 0,42 zł, a pod działalność gospodarczą w Olsztynie – 14,00 zł za metr kw. przy prowadzeniu działalności hotelarskiej.

Podatek od środków transportowych kształtuje się w granicach od 327,00 zł za samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 do 5,5 tony o napędzie hybrydowym albo elektrycznym i jest to najniższa stawka w kraju. Najwięcej, bo 2 891,00 zł zapłacić trzeba za ciągnik siodłowy lub balastowy przystosowany do używana łącznie z naczepą lub przyczepą o trzech osiach jezdnych i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej 40 ton. Najwięcej spośród wszystkich miast wojewódzkich - 3 133,00 zł zapłacić trzeba w Olsztynie za samochód ciężarowy o więcej, niż czterech osiach i masie powyżej 29 ton.

Opłata targowa wynosi od 4,00 zł za sprzedaż kwiatów ciętych ze stałego lub ruchomego stoiska handlowego w strefie II do 500,00 zł za sprzedaż choinek ciętych, sztucznych i w donicach w strefie I a. To najwyższa stawka w Polsce obok szczecińskiej, również 500 zł za handel w strefie śródmiejskiej. Najniższa opłata targowa wynosi 0,10 zł za metr kw. powierzchni zajmowanej na targowiskach w Łodzi.

W większości miast wojewódzkich nie pobiera się opłat za psa. Wyjątkami są Szczecin, gdzie opłata wynosi 50,00 zł rocznie i Kielce – 45,00 zł. W Warszawie opłaty za psa nie przewidziano.

 

Źródła:

www.bip.gov.pl

www.bip.warszawa.pl