ࡱ> 6bjbjAA++*z z www8,, C111)++++++$(ژOuw10011OCē-4-4-41l()-41)-4-4bI} K,݌0%U]2AVړ0 Fb]2b݌݌|bwY11-411111OO?3111 1111b111111111z + : ZaBcznik nr 1 do Zapytania Ofertowego .................................dnia .........................2015 r. & & & & & & & & & & & & & & & .. (piecztka firmowa lub nazwa Wykonawcy) FORMULARZ OFERTOWY Ja, ni|ej podpisana/y& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & .., reprezentujca/y firm/jednostk& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & .& & & & & & & & & & & & & & & & z siedzib w & & & & & & & & & & & ..& & & & & ., ul. & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & przekazuj ofert na realizacj przedmiotu zapytania: UsBuga prelegencka obejmujca swym zakresem: przygotowanie materiaBw w wersji elektronicznej (prezentacja/ case study) i ich prezentacja w ramach dwch wystpieD: 2 godziny zegarowe prelekcji podczas spotkania w dn. 24 marca 2015 r., w Radomiu oraz 2 godziny zegarowe prelekcji podczas spotkania 26 marca 2015 r., w PBocku W zwizku z realizacj projektu systemowego Ministra Gospodarki pt. Sie Centrw ObsBugi Inwestorw i Eksporterw w ramach PoddziaBania 6.2.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (POIG). Oferuj/my realizacj niniejszego przedmiotu zapytania za Bczn kwot: netto & & & & & & & & & & . PLN (sBownie: & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & ..& & & & & & & & & & .PLN) brutto & & & & & & & & & & . PLN (sBownie: & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & .& & & & & & .PLN) w tym VAT& & & & & & & & & & . PLN (sBownie: & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & .PLN) w tym: za realizacj przedmiotu zapytania w zakresie spotkania w dniu 24 marca 2015 r. w Radomiu za kwot: netto & & & & & & & & & & . PLN (sBownie: & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & ..& & & & & & & & & & .PLN) brutto & & & & & & & & & & . PLN (sBownie: & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & .& & & & & & .PLN) w tym VAT& & & & & & & & & & . PLN (sBownie: & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & .PLN) oraz za realizacj przedmiotu zapytania w zakresie spotkania w dniu 26 marca 2015 r. w PBocku za kwot: netto & & & & & & & & & & . PLN (sBownie:& & & & & & & & & & ..& & & & & & & & & & .PLN) brutto & & & & & & & & & & . PLN (sBownie: & & & & & & & & & & & & & & & .& & & & & & .PLN) w tym VAT& & & & & & & & & & . PLN (sBownie: & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & .PLN) OZWIADCZENIA: 1. O[wiadczam/y, |e cena ofertowa zawiera wszystkie niezbdne koszty do realizacji przedmiotu zamwienia. 2. O[wiadczam/y, i| uwa|am/y si zwizany/mi niniejsz ofert przez okres 30 dni od upBywu terminu skBadania ofert. 3. O[wiadczam/y, |e posiadam/y niezbdn wiedz i do[wiadczenie oraz dysponuj/my potencjaBem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zadania. 4. O[wiadczam/y, |e znajduj/my si w sytuacji ekonomiczno-finansowej zapewniajcej wykonanie zadania. 5. Dokumenty i informacje skBadajce si na ofert s zgodne z prawd i stanem na dzieD zBo|enia oferty. 6. Informacje o firmie potrzebne do z b : R \ x 48LZ&ʼʼʪʜʜۜۜۜۜ}l^}hJCJOJQJ^JaJ hw_ghw_gCJOJQJ^JaJhw_gCJOJQJ^JaJ h_^hDCJOJQJ^JaJhDCJOJQJ^JaJ#hDh_^5CJOJQJ^JaJh]ACJOJQJ^JaJ h_^h_^CJOJQJ^JaJh_^CJOJQJ^JaJ,h}#h}#CJOJPJQJ^JaJnH tH RT ` b 8 h"$gd_^$a$gd_^$a$gd}#$&68(~24$ $gdJgdw_ggd_^HJlz$$ $J,,h1,2.202224262῱q_XG?jhU h)Ch0/CJOJQJ^JaJ h}#h}##h}#h}#6CJOJQJ^JaJ h]Ah}#CJOJQJ^JaJ h]Ah_^CJOJQJ^JaJhfcCJOJQJ^JaJh_^CJOJQJ^JaJUh8CJOJQJ^JaJ h_^h_^CJOJQJ^JaJ h_^hw_gCJOJQJ^JaJhJCJOJQJ^JaJ hJhJCJOJQJ^JaJawarcia umowy: Nazwa firmy: & & & & & & & & & & & & & ............................................................................................................ Adres firmy: ul. ........................& & & & & ....................................................... nr ................, lok& & & & & . kod .................................. miejscowo[ ..................................................... Podstawa dziaBalno[ci: wpis do ................................................................................................................................................................... pod numerem& & & & & & & & & & & & & & & & & & ....& & & .& & & ........................................................................... w Oddziale & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & .& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & . miejscowo[....................................................nr NIP: & & ..................................................................... nr REGON: ..........................................................................................................................................., PESEL: & & & & & . (w przypadku osb fizycznych) Osoba/y upowa|nione do podpisania umowy ...................................................................................... Numer faksu Wykonawcy do korespondencji: ....................................................................................., Adres e-mail: & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & ..................................................................... Zwiadomy odpowiedzialno[ci karnej o[wiadczam, |e zaBczone do oferty dokumenty opisuj stan prawny i faktyczny, aktualny na dzieD zBo|enia oferty (art. 297 k.k.). & & ....................................................................... Miejsce, data, piecz(-cie) i podpis(y) osoby(b) upowa|nionej(-ych) do reprezentowania Wykonawcy     Centrum ObsBugi Inwestora i Eksportera Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. Adres korespondencyjny: ul. Stawki 2 00-193 Warszawa Budynek INTRACO, pitro XIX Tel.: 22566 47 60 Faks: 22843 83 31 Email: HYPERLINK "mailto:proeksport@armsa.pl" proeksport@armsa.pl, HYPERLINK "mailto:probiz@armsa.pl" probiz@armsa.pl www.coie.gov.pl, www.coie.armsa.pl Projekt wspBfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, PoddziaBanie 6.2.1 Wsparcie dla sieci Centrw ObsBugi Inwestorw i Eksporterw $"$0%:&D'(z)* +,-.///600000h11.2022242 $dha$gd0/gd}#$a$gd_^gd_^4282:2>2@2D2F2J2L2N2P2T2V2X2Z2\2^2b2f2j2l2n2p2|2gd)CgdD gd'$a$gdL}QgdL}Q $ p#a$gdIgdL}Q62:2<2@2B2F2H2L2N2P2R2T2^2`2b2d2f2h2j2l2n2p2r2t2Ϻ~ieWIjh<UmHnHujhIUmHnHuhr(jhUqhrOJQJUmHnHu)h{PhrB*CJOJQJ^JaJph(jh{PhrOJQJUmHnHu#h'B*CJOJQJ^JaJph)h{PhrB*CJOJQJ^JaJphh{PhrOJQJ"jh'OJQJUmHnHuhgh]AjhUht2v2z2~22222233@3B3|3333344d4f4444444445õÓ~e~eNe~e~eNe~,hDnhI0JCJ OJQJ^JaJ mH sH 1jhDnhICJ OJQJU^JaJ mH sH (hDnhICJ OJQJ^JaJ mH sH hu hICJ OJQJ^JaJ h!hICJ OJQJ^JaJ hICJ OJQJ^JaJ hDnhICJ OJQJ^JaJ hhgh]AhrjhrUmHnHujh8UmHnHu|2~22222223B3\3|333345H5J566666 $dha$gd0/$a$gd$a$gdpTdgdI55H5J5556666ĶIJ h)Ch0/CJOJQJ^JaJhhrhrCJOJQJ^JaJ hpThrCJOJQJ^JaJhDn(hDnhICJ OJQJ^JaJ mH sH "hICJ OJQJ^JaJ mH sH 6&P 1h:pt. A!"#$% F\C^V,R0RYJFIFO' }!1AQa"q2#BR$3br %&'()*456789:CDEFGHIJSTUVWXYZcdefghijstuvwxyz w!1AQaq"2B #3Rbr $4%&'()*56789:CDEFGHIJSTUVWXYZcdefghijstuvwxyz ?( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (<?O }M_O^;-3NڹK$ 4\ ),Ə#G F#QRFRvI-Vީ$mm} qe'¹U\sl0L-Jgwk"RZ*4:g p6~04`ּay$^,++[rC6'@e\R ~u F'e*qrB)oNX8#X:>xJSe8(UI&N;#h]ަSuXRx v6Nv}9}䴿7~;1MyrUXLޕ8)J5qM4*EK Q߱_={㏊VGcO kE6~!kD&|K4CT3[̳LUx]NXmyNVoi%i+>+8q |/OPRq#YBnN0a:ժ%N*)|SiMGWOWt% %-@%Ū>#l@c[#.TI0]#lNs]ی}ve|_64K+.Bm& x.gVqSJnis8AUGc3x_ 4σ^[j:Nb]MhͩxbXO4b9fOS+FgXW6M7eEQW꜒ݒlkƏٕU⚼cTOӥK0'),.WkXaI5NJ'QXYjvVzykiڅ]Y]ē]@R":ȌA RM4i4M5Mj+kЭ[ <>#VTSBt 8g'FIJ2M4hL( ( ( ( _O/h 3?Q߉N5[Mc[; PGln n \x3 4eK^W^5+>VE8~՟sK⏄mro jkz:Oll[tWY#8 `*RGN3qn)I$jI4WZut_s^ q4iVBS5Rl5Z*%:sj9BQjj-РP@g7GJk~*|:WJ]aվ"Þ ӧx/爮mp8g 64#gÍq;s.+BTr'V)'(aUSѻ/Wj_|@AM <!?׈%/,Z]^dP$W>4qsxl}?!);vIRgqW/p>^~0=ἦ-)b^2 gJi(qmY3?1 (#@e] RF{k>"Z+Em|5 [-Ծ1xd 12x)`IVrQ-.`uw&׌^/f>"xF3'X|.g9H5T8jZY'r[wq\]MO=αC;*($H6II%v$?JiЧRjJ951MRiF1II$i#Oˆ;Qֵ~Ο oZ-JmKQM}pkELA=x)BMӌRn9r?7><* ľ#q/)eS;6uөBkTY~)ᡆUR,%ZTC]# [ω^&Ӯ =m#o#O鯬|oAu46xRku$vmԑpɎaR7(ӂ^ڊm&O,̷?xW~+pF[[586 sK(JWC ե :'87 s\>0`Gᯃ_}Gl pQ"+wNg K/Ig*JiG#R;[ӑMNsSO ZjIi)?4i_]jJ ?$MFK ϑ$pʊJF&Vo'WcWh>< x?|cA7&ƞE-.$&9`4uɳ"M ]r/ GĿwīӴ4-R"IaN2$`3l~*ղh:4>X˕NFݗ,Zj7n*2ݗ]xrS:e'e<$$A;E͸蛌{ŶoÞ帿yc%K q|p' b]4*R)ƼiC%P:FO_ÚFachډOӚUT9m1>y*xoԄ)4~ZMJk?>_B9d+T9eԪTZ.#:SG J_l'NM}y~6\wߴ&ϋPO'oԾ:Si2/:-^U犼3oŭ~mHk]>KKoYk/#[-g'籜KMrE8+Ie%Y))։}/[.eKJYF5[qUzpFVjΔc&~ڿnS fCWweN4IҴ6,mEYpiͳ _[ĹUa TomoudI8c/ p7 Sn+AB*X<-LCZsʒ]ZիMNM8> ~t?[xUo|OY.Fqu:XZFC001Ċ?w2.S A6&)ɤdI$Iό~2q\k9ƾ>%C O s,rqNU')NrZ':jN'Vڿ?ek=7B㗏O1ѬYZfmt߳xMqwwnNI-2EĹ_ϖ1U 2M(-EVۗqVW*}|K2>juq8Ee,/`Up~ƴFcW}hAWTѩJpV2?ߊY*+_|%|iq 3,Ǔ( ja:-=cƝ݊?}<6U^[PRlulNjq4m;B0N1KCG{w؟%¸ew) 929P+ϖqK47Z%oot,7-BN1&ɪGtsA?ůآ_~~%G j|g^k᭞[˩jzO,Ϊv5ċo7%[#_}|*ٌWۜoY'.e;X 5 xŒ ^w(V*T`<<(F`Oq맱[=~>r4_kCQ;;Ů3_[+xK*[XNw7BFq<}O|O %m,v%5M=TbI.6SiJWEi[ ^cn^JYJr:DӝUkMԄ]\]h^t01WBSటs;ão%{m` zuvpn%m>;17y~S=zUFVjoUm-ybbw?s/u9 8 Ie^rj4?<pꑺ8,=[v=OkxRx=,KE|w;V0@Ɲ@km N^]xټR--/x*kb(*jXA΋{MOXKRWIf;ggpmi)Iѩb&νJiSNkFIsJT+Tմ}]uviZ3cr5-NtҞp'ٿ˷w/$+ܼw潭m}-?cOʺb{Ojr:nsrw Ykn%@3𷊾- }7->nŢ|%y-.e!qJ`hkn2jbqe$e%6E=RnM6,\EW4pK!RkbhT|F-FSU- N.t!(FU+F_ſ i>7Z jz .6z_4s46XOqTGxR8ž2i?I /<>p ^M*ujUIݥ QI?ُR*.K_¾<3 mw7ǟ:MQRv$엱IRBa{]pT_QERŭy$h AN*P_8MIa܃ Kק6*ؘae%*rx_qԵox7E?k $k[iOr6B_AC,pGGQI)3g5Z#]');)%~6J$I$/ rG GT,6)FBue&)S9:%*')R'쉦WN_gWlj5顂Q@.5xV@Ե[od I}GˌbA 8L-8ږnMu)>򓼟v~!㏤/oV40x:7M Pi(Q6ڜ|}~0|uY_ZO,>:Vjχ"q Eҭb xf~PEj좒Vٷ?[8;|#<WC17<:Ji1"b1SթZKuQaiOFD7>-txz;cfgmWDqc|s< VN$qn3KJ-/+>xo|\9s%?b&JU%GڸACF!|[&(4kO6j7Qi4dM^]DȯEn7-d3\~-VtZPvF֐IN[5fvmG>񿋞#p pkazuc:WRcZ7Q5(85*VtR_hgxıiОmWY^Э.Phk[in!ؔQԥV8^UjZ1nN1[ZIo?vU6U,FePxC.&O2<lv߶ɰu"O~U1vk㒻E/_)sorlE\3r#rT59f;9V%5ɆƵ\L> ';u|iOxڏE᫛?ޅ8k{_2d|70PVg)(W8X}_"f8x*pI`Tj/7&Sҥ,&B.WWqk ÏH45|⿅]xcEaVB8,&k:\˓.1Uy(ƕ\} gU)]TqtOVgكEtgO(cpp\5etrF,N*$秄T8:ҌU~<xf+t84NM Wnȼ5Jg\EaqQWEƊ4՜S]4ܤVQvm#=}D6Yqؼ"<#R8)UUZXzX40*SGNLLJr_my?^k,K%'W ῄW_x*? ]JvVFct[ēskeZ}$хV ~EeT)c0q~J.pfM2ջge$Mopgwxt`b_דxJ8ju'FZXp'Nթ7,<.߲oQ~-?.i_NN2c'gYc+[XOw_ıǷ*sa):dbﴤZE9d~x pů2Dž *yf_Z)ɰuVx<Mr<&RQ،E*?L&~ >|ou 0~/u/,pk|C>7oh\|!MDE*cyq$SN$|"Wf7&\]9+gIj5x_Ŀ ,:xZMӫcpT)֧(ԧMF/h'W#[xG5++xk^%Dlg-7o }ʒ,ơYr:ZXFI [6ӳqrI~#2zɸ,ƦaN0uT1'RJ J1G:/&+7w횗>Y?úGxZ{?ZI⸰4D(Y_ xֶa3[ëEVWu \^EiJvGkyp<|>ڪ&K.XeygyaMf,W6u#qJx5&OVZցvމi^iڶE}Z}% 'T,FV8p'(j馴itkSA`qf7j,~_BpFʝZU!$ BqN2M&?8B~^oڧ(ZH'fiGڂuo .