Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuMiędzy nauką a gospodarką

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Anna Mackiewicz | 2015-03-26 15:26:45
mazowieckie, gospodarka, parki przemysłowe, inwestycje

Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny (PPPT), wspólne przedsięwzięcie Miasta Płock i PKN Orlen, jest obszarem inwestycyjnym zarządzanym przez spółkę akcyjną Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny.

PPPT położony jest w północno-zachodniej części Mazowsza w odległości ok. 100 km od Warszawy, Torunia oraz Łodzi. Wszystkie tereny inwestycyjne oraz Centrum Administracyjne PPPT zlokalizowane są w północnych granicach miasta Płocka w bezpośrednim sąsiedztwie zakładu rafineryjno-petrochemicznego i siedziby PKN Orlen.

Teren inwestycyjny Parku obejmuje około 200 ha, dla których obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Preferowaną formą udostępniania terenów inwestycyjnych jest dzierżawa (do 30 lat) lub sprzedaż. Park podzielony jest na strefy pozwalające na prowadzenie działalności w różnych sektorach przemysłu, m.in. w branży chemicznej, farmaceutycznej, papierniczej, gumowej, lakierniczej, farbiarskiej, włókienniczej, tworzyw sztucznych czy samochodowej.

W zdecydowanej większości tereny przeznaczone pod inwestycje mają nowo wybudowane drogi asfaltowe, jak również system sieci magistralnych wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania oraz światłowodowej infrastruktury telekomunikacyjnej. Na terenie Parku znajdują się odrestaurowane i funkcjonalne obiekty administracyjne z kompletnym zapleczem socjalnym niezbędnym do rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej.

Tereny przeznaczone dla inwestorów podzielone są na strefy o profilu biurowo-usługowym, usługowo-produkcyjnym oraz produkcyjno-przemysłowym.

  • Tereny produkcyjno - przemysłowe stanowi strefa I oraz II PPPT o łącznej powierzchni ok. 60 ha gruntów inwestycyjnych. Preferowaną aktywnością tych terenów jest działalność przemysłowa, technologiczna, badawczo-wdrożeniowa - ze szczególnym uwzględnieniem produkcji chemicznej, biochemicznej, przetwórstwa produktów ropy naftowej oraz surowców powstałych z produkcji ropy naftowej.

Strefy I oraz II PPPT zlokalizowane są na wschód od Zakładu Produkcyjnego PKN ORLEN S.A. w pobliżu węzła kolejowego rafinerii oraz spółki Basell ORLEN Polyolefins. Z centrum Płocka najdogodniejszy dojazd zapewniają ul. Łukasiewicza a następnie ul. Długa. Odległość do centrum miasta i centrum administracyjnego PPPT ok. 7 km.

W skład terenów produkcyjno – przemysłowych wchodzi również strefa VIII o powierzchni ok. 2,4 ha, która przeznaczona jest wyłącznie pod lokalizację inwestycji i działalności gospodarczej spółki PCC Rokita S.A., tj. budowę Wytwórni Etoksylatów.

  • Tereny usługowo - produkcyjne stanowi strefa III, IV, V, VI PPPT o łącznej powierzchni ok. 106 ha gruntów inwestycyjnych. Preferowaną aktywnością tych terenów jest działalność przemysłowa, administracyjno-biurowa, naukowa, usługowa oraz technologiczna.

Strefa III, tereny usługowo - produkcyjne, pow. ok. 30 ha, teren uzbrojony we wszystkie media niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej

Strefa IV, tereny usługowo - produkcyjne, pow. ok. 33,5 ha, teren uzbrojony we wszystkie media niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej

Strefa V, tereny usługowo - produkcyjne, pow. ok. 28,5 ha, teren uzbrojony we wszystkie media niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej

Strefa VI, tereny usługowo - produkcyjne, pow. ok. 14 ha, teren uzbrojony we wszystkie media niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej

Tereny usługowo - produkcyjne charakteryzują się bardzo dogodnym dojazdem z centrum Płocka. Odległość od centrum administracyjnego PPPT wynosi ok. 2,5 km.

W obrębie terenów usługowo - produkcyjnych PPPT komunikację umożliwiają nowo wybudowane drogi lokalne o łącznej długości blisko 9,3 km. Drogi oferowane inwestorom są jezdniami jednopasmowymi, jednokierunkowymi bądź dwukierunkowymi z obustronnym okrawężnikowaniem, oświetleniem oraz oznakowaniem poziomym i pionowym. W zależności od odcinka szerokość dróg waha się od 5m do 7m.

Tereny usługowo - produkcyjne oferowane inwestorom uzbrojone są w sieci wodociągowe, kanalizacyjne, centralnego ogrzewania, gazociągowe, telekomunikacyjne oraz energię elektryczną.

Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny oferuje inwestorom:

  • zwolnienie z podatku od nieruchomości od 1 do 5 lat w zależności od liczby nowo utworzonych miejsc pracy,
  • dodatkowe punkty konsultacyjne w ubieganiu się o fundusze Unii Europejskiej,
  • możliwość uzyskania dodatkowych ulg,
  • usługi oraz specjalistyczne szkolenia i kursy.

W otoczeniu prowadzą działalność renomowane przedsiębiorstwa wyspecjalizowane w kompleksowym projektowaniu infrastruktury przemysłowej, jak również spółki zajmujące się wdrażaniem technologii i rozwiązań dla przemysłu.

 
źródła: AMR