Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuTu się rodzi przedsiębiorczość

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Dorota Kazimierczak | 2015-03-26 15:25:05
mazowieckie, firmy, gospodarka, strefy specjalne

Mazowsze ma największy spośród polskich regionów potencjał produkcyjny, głównie w Warszawie i aglomeracji warszawskiej. W województwie działo pięć specjalnych stref ekonomicznych.

Pozostałe liczące się na Mazowszu ośrodki gospodarcze to: Płock, Radom, Siedlce, Ostrołęka i Ciechanów. W regionie są obecne wszystkie główne gałęzie przemysłu: chemiczny(farmaceutyczny, kosmetyczny, tworzyw sztucznych), paliwowy (rafineria ropy naftowej w Płocku), elektrotechniczny, elektroniczny, maszynowy (maszyny i urządzenia dla przemysłu i rolnictwa), spożywczy(owocowo – warzywny, mięsny, cukrowniczy, mleczarski, tłuszczowy, młynarski, tytoniowy, piwowarski), energetyczny(elektrownie cieplne w Kozienicach, Warszawie, Ostrołęce, Płocku), materiałów budowlanych (ceramika budowlana, cementowy), hutnictwo żelaza (Warszawa), metalowy (narzędzia, broń), precyzyjny, papierniczy, włókienniczy, odzieżowy, skórzany i poligraficzny.

Mazowsze jest też regionem ważnym dla produkcji rolniczej, zwłaszcza sadownictwa i warzywnictwa.

Przedsiębiorcy podejmujący działalność w województwie mazowieckim mogą pozyskać dofinansowanie jednego projektu z kilku źródeł. Chodzi o pomoc z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, programów rządowych, a w przypadku lokalizacji na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych lub fizycznych.

Dzięki funkcjonowaniu Regionalnych Programów Operacyjnych z tzw. perspektywy finansowej 2014 -2020 przedsiębiorcy, mogą ubiegać się o pomoc publiczna przeznaczoną na: badania i rozwój, innowacje, inwestycje związane z ochroną środowiska, ochronę własności przemysłowej, szkolenia oraz stymulowanie współpracy nauki z biznesem.

Najbardziej znaną formą wsparcia dla inwestorów są specjalne strefy ekonomiczne (SSE). Warunki skorzystania z pomocy regionalnej to: zainwestowanie minimum 100 tys. euro przy udziale własnym wynoszącym co najmniej 25 procent oraz zobowiązanie się do utrzymania miejsc pracy przez co najmniej pięć lat. W zamian inwestor otrzymuje zwolnienie z podatku od nieruchomości realizowane na poziomie lokalnym w zależności od nakładów inwestycyjnych oraz liczby utworzonych nowych miejsc pracy. Inwestor może też otrzymać częściowy zwrot kosztów związanych z wyposażeniem nowych miejsc pracy.

Pomoc publiczna może sięgnąć ma Mazowszu 40 procent kosztów inwestycji, a na terenie Warszawy 30 procent. Specjalne przepisy dotyczą firm z sektora MSP w przypadku których poza standardową pomocą publiczną, możliwe jest dodatkowe 20 proc. wsparcia.

 

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna

 

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna (ŁSSE) powstała 15 kwietnia 1997 roku na mocy rozporządzenia Rady Ministrów i działać będzie do 31 grudnia 2026 roku. W raporcie KPMG z 2008 roku została najlepiej ocenioną przez inwestorów strefa w Polsce. W tym samym roku Ernst&Young uznał ŁSSE za najlepsze w Europie miejsce pod względem lokowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Strefa jest otwarta na małe i średnie przedsiębiorstwa. Stanowią one połowę firm, które tam zainwestowały. Do tej pory wydano 272 zezwolenia na działalność w ŁSSE i jej 45 podstrefach.

Obejmuje na Mazowszu 897 ha na terenie Warszawy, Grodziska Mazowieckiego i Żyrardowa (ogółem liczy 1302 ha).

 

Dane kontaktowe:

 

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.

ul.Tymienieckiego 22/24

90-349 Łódź

tel. (+48 42) 676 27 53

fax (+48 42) 676 27 54

e-mail: info@sse.lodz.pl

www.sse.lodz.pl

 

Starachowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna
 

Starachowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna została ustanowiona rozporządzeniem Rady Ministrów z 9 września 1997 roku i będzie działać do 31 grudnia 2026 roku.

Na terenie strefy przedsiębiorcom prowadzącym działalność na podstawie zezwolenia przysługuje zwolnienie z tytułu podatku dochodowego do 70 procent łącznych wydatków inwestycyjnych lub 70 procent poniesionych dwuletnich kosztów pracy. W 2012 roku strefa została zaliczona do top 50 raportu „Financial Times-fDiMagazine” zatytułowanego Free Zones of the Future 2012/2013.

Obejmuje ona w województwie mazowieckim dwie podstrefy Szydłowca i Iłży.

Podstrefa Iłża położona jest na terenie miasta i gminy Iłża i stanowi jeden zwarty obszar o powierzchni 9,1693 ha. Podstrefa Iłża jest zagospodarowana w 8,48 proc.

Podstrefa Szydłowiec położona jest na terenie miasta i gminy Szydłowiec i składa się z czterech obszarów o łącznej powierzchni 9,1065 ha. Tereny w podstrefie, oferowane inwestorom obejmują zarówno obszary zabudowane obiektami przemysłowymi - hale produkcyjne, budynki magazynowe, biurowe - jak też obszary wyposażone w infrastrukturę techniczną, ale bez budynków. Podstrefa Szydłowiec zagospodarowana jest w 79,64 %.

Dane kontaktowe

Starachowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna

ul. Radomska 20

27 -200 Starachowice

tel. (+48 41)275 41 01

fax (+48 41) 275 41 02

e-mail: sse@sse.com.pl

www.sse.com.pl

 

Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomiczna

 

Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomiczna powstała 14 listopada 1997 roku na mocy rozporządzenia Rady Ministrów. Do tej pory wydano 285 zezwoleń na działalność w strefie.

Całkowita powierzchnia TSSE EURO-PARK WISŁOSAN w województwie mazowieckim wynosi 322,26 ha (na łączne 1677 ha). Położone na terenie województwa mazowieckiego obejmując swym zasięgiem 6 z 21 podstref: Radom, Siedlce, Węgrów, Nowe Miasto nad Pilicą, Przasnysz i Mińsk Mazowiecki:

 • Podstrefa Radom (151,55 ha) w tym:
  • rejon inwestycyjny Radom
  • rejon inwestycyjny Ożarów Mazowiecki
  • rejon inwestycyjny Pionki
  • rejon inwestycyjny Wyszków
  • rejon inwestycyjny Pilawa
 • Podstrefa Siedlce (60,35 ha)
 • Podstrefa Węgrów (29,33 ha)
 • Podstrefa Nowe Miasto nad Pilicą (15,13 ha)
 • Podstrefa Przasnysz (55,07 ha)
 • Podstrefa Mińsk Mazowiecki (5,78 ha)
   

Do tej pory wydano 285 zezwoleń na działalność w strefie. W podstrefie Radom zainwestowało 23 przedsiębiorców w tym: Fabryka Broni „Łucznik” Radom sp. z o. o., Toho Poland sp. z o.o (wyroby metalowe). , Kamel Steel (konstrukcje metalowe), Zbyszko Company sp. z o. o. (napoje), Aplisens S.A. (aparatura kontrolno–pomiarowa), Tenea sp. z o. o.(elektrownie wiatrowe i ogniwa fotowoltaiczne), Medicofarma sp. z o. o. (farmaceutyki), PPHU Supron 3 sp. z o. o. (sprzęt przeciw pożarowy), Roboplast sp. z o. o. (opakowania z tworzyw sztucznych). W podstrefie Siedlce działając Polimex–Mostosal S.A., producent konstrukcji i palet stalowych, Cafri Polska sp. z o. o., producent tworzyw sztucznych dla branży AGD i TV oraz ZentisPolska sp. z o. o, producent komponentów owocowych dla przemysły spożywczego.

W rejonie inwestycyjnym Pionki obecne są dwie firmy. W rejonie inwestycyjnym Ożarów Mazowiecki funkcjonuje dziesięć podmiotów w tym: WB Electronics sp. z o. o. (urządzenia informatyczna), Sealed Air Polska sp. z o.o. (opakowania z tworzyw sztucznych), Warszawski Dom Handlowy S.A. (nalepki samoprzylepne), Kwazar Corporation sp. z o.o. (tworzywa sztuczne) i Centrum Usług Nowoczesnych sp. z o.o. (leki i wyroby farmaceutyczne).

W rejonie inwestycyjnym Wyszków działają trzy firmy: dwie z branży poligraficznej oraz jedna z branży składowania i przetwarzania odpadów. W rejonie inwestycyjnym Pilawa obecne jest przedsiębiorstwo produkujące farby syntetyczne.

W podstrefie Węgrów działa firma Mayenne sp. z o. o., producent węży ogrodowych, zaś w podstrefie Mińsk Mazowiecki Harper Hygenics S.A przygotowuje produkcję materiałów higienicznych i kosmetycznych.

 

Dane kontaktowe

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. oddział w Tarnobrzegu

ul. Zakładowa 30

39 -400 Tarnobrzeg

Tel. (+48 15) 822 99 99

fax (+48 15) 823 47 08

e-mail: biuro@tsse.pl

www.tsse.pl

 

Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna

 

Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna powstała na mocy rozporządzenie Rady Ministrów z 9 września 1997 roku i będzie działać do 31 grudnia 2026 roku. Łączna powierzchnia strefy to 1014,9 ha. Na obszar ten składają się 28 podstref, w tym pięć podstref zlokalizowanych na terenie województwa mazowieckiego obejmujące następujące miasta: Ciechanów, Ostrołęka (obie od października 2007 r.), Mława(od marca 2005 r.), Płońsk (od października 2013 r.) oraz Zakroczym (od czerwca 2014 r.). Do tej pory wydano 71 zezwoleń na podstawie których działalność prowadzą 44 przedsiębiorstwa.

Planuje się utworzenie podstrefy w Płocku o powierzchni ok. 24 ha położonej m.in. w pobliżu kompleksu rafinerii PKN Orlen. 27 października 2014 roku Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna objęła patronatem ponad 43,1 ha gruntów inwestycyjnych na terenie Płocka. To pierwszy etap projektu utworzenia płockiej podstrefy ekonomicznej, przyciągnięcia do miasta inwestorów i tworzenia nowych miejsc pracy.

Urząd Miasta Płocka zakłada, że grunty inwestycyjne, które objęła patronatem Warmińsko-Mazurska SSE, mogłyby być dostępne dla inwestorów w 2015 r. Obszar ten to tereny w trzech lokalizacjach: w dzielnicy Trzepowo w sąsiedztwie kompleksu rafineryjno-petrochemicznego PKN Orlen, położone w pobliżu trzeciego, ostatniego odcinka budowanej obecnie obwodnicy miasta oraz wydzielone z południowej części lotniska Aeroklubu Ziemi Mazowieckiej.

 

Dane kontaktowe

Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna w Olsztynie

ul. Kasprowicza 1

10-219 Olsztyn

tel. (+48 89) 535 02 41

fax (+48 89) 535 90 02

e-mail: wmsse@wmsse.pl

http://www.wmsse.com.pl

 

 

Suwalska SSE

 

Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna na Mazowszu obejmuje tereny o powierzchni 23,92 ha znajdujące się w Małkini Górnej – powstała tu Podstrefa Małkinia Górna. Grunt ten został w całości zagospodarowany przez firmę Rockwool Polska Sp. z o.o. (branża budowlana), która do czerca 2013 roku zatrudniła 297 osób. Nakłady inwestycyjne w Podstrefie Małkinia Górna wyniosły prawie 250 mln zł. 

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej www.ssse.com.pl